‘හතුරුගේ’ ක‍්‍රිකට් කොන්ත‍්‍රාත්තුව ගලවා දමයි

ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප‍්‍රධාන පුහුණුකරුවා වූ චන්දික හතුරුසිංහගේ කොන්ත‍්‍රාත්තුව අතරමගදී නවතා දැමීමට ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් තීරණය කර ඇති අතර ඒ අනුව ඔහුගේ සේවය මෙම මාසයේ සිට අවසන් කරන බවද දන්වා තබේ.

චන්දික හතුරුසිංහගේ කොන්ත‍්‍රාත්තු කාලය තවත් වසරක පමණ කාලයක් තිබුණද ඔහුට ඒ සඳහා වැටුප් නෙගෙවනු ඇත. ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ 800 කට වැඩි වැටුපක් කප්පාදු කරමින් හතුරුසිංහගේ ගිවිසුම අතරමග නවතා දැමීමට එරෙහිව ඔහුට ඇති එකම විකල්පය නීති මාර්ගයට පිවිසීම වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *